Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

 

Tıp Fakültesi Eğitim Programı Geliştirmede Öncelikli Sağlık Sorunlarının Belirlenmesi

Sonuç Toplantısı

 

7-8 Kasım 2005

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi M. Erel Amfisi
Bornova - İzmir

Program

  07.11.2005
09:00-09.30 Açılış
09:30-10.30 “Tıp Fakültesi Eğitim Programı Geliştirmede Öncelikli Sağlık Sorunlarının Belirlenmesi”
Oturum başkanı N. Kültürsay
Eğitim programı geliştirmede genel çerçeve ve ihtiyaç analizi H. Şahin
Teknik olarak öncelikli sağlık sorunlarının belirlenmesi nasıl yapılabilir? F. Saçaklıoğlu
Tartışma  
10:30-11:00 Ara
11:00-12:30 Tıp Fakültesi Eğitim Programında Toplumun Hangi Sorunları Ne Ağırlıkta Öğretilmeli ?
Oturum başkanı S. Erensoy
Alan araştırması: İZMİR KENT MERKEZİNDE ÖNCELİKLİ SEMPTOM, BAŞVURU NEDENİ VE HASTALIKLARIN BELİRLENMESİ Ş. T. Gürsoy
EĞİTİM PROGRAMINDA YER ALACAK HASTALIKLARIN EĞİTSEL ÖNCELİKLERİNİN DELPHI TEKNİĞİ İLE SAPTANMASI (Birinci, ikinci, üçüncü basamakta çalışan hekimlerin görüşleri)  S. A. Çalışkan
EĞİTİM PROGRAMI GEREKSİNİMLERİNİN SAPTANMASI İÇİN UZMAN PANELLERİ (Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Programında Hangi Sorunlar, Ne Ağırlıkta ve Nerede Öğretilmeli?) H. İ. Durak
Tartışma  
12:30-14:00 Öğle Yemeği
14:00-16:30 EÜTF'de Program Geliştirme Süreci
Oturum başkanı A. Sayıner
Program mezuniyet hedeflerinden aşağıya doğru dikey entegre nasıl hazırlandı? Başvuru nedenleri ve hastalık listelerinin program geliştirmede kullanılması G. Kandiloğlu
Sistem çalışma grupları nasıl işledi? Makro düzeyde A. Sayıner
Sistem çalışma grubu örneği: solunum sistemi M. Erdinç
Bu süreç gelecekte nasıl işletilmeli F. Saçaklıoğlu

  08.11.2005
09:00-10:30 İzmir Kent Merkezinde Öncelikli Semptom, Başvuru Nedeni ve Hastalıkların Belirlenmesi Çalışması Ayrıntılı Verileri
Oturum başkanı A. O. Karababa
Başvuru nedenleri, semptom, hastalık verilerinin sağlık hizmetlerinin planlanmasında kullanımı Ş. T. Gürsoy, F. Saçaklıoğlu, R. Durusoy, A. Davas, H. Şahin
Hizmet kullanımı M. Çiçeklioğlu, H. Hassoy, Ö. S. Karabilgin, F. Saçaklıoğlu
Hane halkı verileri M. Türk Soyer, K. Vatansever, I. Ergin, H. Hassoy
Üreme Sağlığı M. Türk Soyer, H. Batı, N. Erol, B. Döner
10.30-11.00 Ara
11:00-12:00
Oturum başkanı A. Mandıracıoğlu
Kazalar, incinmeler A. O. Karababa, G. Kitapçıoğlu, E. E. Özakbaş
Çocuk Sağlığı G. Kitapçıoğlu, N. Erol, H. Batı
Alkol Sigara Kullanımı R. Durusoy, A. O. Karababa, G. Kitapçıoğlu, A. Davas

 Son güncelleme:

[Ana sayfa] [Duyurular] [Seminer] [Kitap tanıtımı] [Kadro] [Tarihçe] [Mezuniyet öncesi] [Mezuniyet sonrası] [Laboratuvar] [İnternet bağlantıları]

Sayfayla ilgili öneri/ eleştirileriniz için: durusoyr@med.ege.edu.tr