Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı

 

Halk Sağlıkçıları ilgilendirebilecek duyurular (tarih sırasına göre):

Sağlık Alanında Kamu-Özel Ortaklığı Sempozyumu, Bursa, 6-7 Mayıs 2011
5. Sigara ve Sağlık Ulusal Kongresi, Kocaeli, 8-11 Mayıs 2011
14. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi "Sağlıkta İnsangücü", Trabzon, 4-7 Ekim 2011
16. Halk Sağlığı Güz Okulu: , İzmir, 2011

Ayrıca: APHA Halk Sağlığı takvimi, Public Health Conferences Worldwide

[Ana sayfa] [Duyurular] [Seminer] [Kitap tanıtımı] [Kadro] [Tarihçe] [Mezuniyet öncesi] [Mezuniyet sonrası] [Laboratuvar] [İnternet bağlantıları]

Sayfayla ilgili öneri/ eleştirileriniz için e-posta gönderebilirsiniz.