Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı

Açıklama: Açıklama: Açıklama: G:\Belgelerim\Bolumisleri\Halkweb\resimler\egetiphalksagligi2012.jpg

Ana bilim dalının şu anki kadrosu:

 

Ünvanı-adı- özgeçmiş- e-posta

Telefon

Akademik kadro

 

Prof. Dr. Aliye Mandıracıoğlu, Anabilim Dalı Bşk. [özgeçmiş] [e-posta]
Prof. Dr. Meltem Çiçeklioğlu [özgeçmiş] [e-posta]
Prof. Dr. Meral Türk [özgeçmiş] [e-posta]
Prof. Dr. Şafak Taner [özgeçmiş] [e-posta]
Prof. Dr. Zeliha Aslı Öcek [özgeçmiş] [e-posta]
Doç. Dr. İ. Raika Durusoy [özgeçmiş] [e-posta]
Doç. Dr. Işıl Ergin [özgeçmiş] [e-posta]
Doç. Dr. Hür Hassoy [özgeçmiş] [e-posta]
Arş. Gör. Dr. Işıl Öney [özgeçmiş] [e-posta]
Arş. Gör. Dr. Mümine Yüksel [özgeçmiş] [e-posta]
Arş. Gör. Dr. Metin Gümüş [özgeçmiş] [e-posta]
Arş. Gör. Dr. Gülhan Uncu [özgeçmiş] [e-posta]
Arş. Gör. Dr. Bükre Çıkman [özgeçmiş] [e-posta]

Arş. Gör. Dr. Elif Aylin Yüce [özgeçmiş] [e-posta]
Arş. Gör. Dr. Ceren Varer [özgeçmiş] [e-posta]

Arş. Gör. Dr. Aslı Ata [özgeçmiş] [e-posta]
Arş. Gör. Dr. Ceyda Geçim [e-posta]
Arş. Gör. Dr. Atalay Aktuna [e-posta]
Arş. Gör. Dr. Nurdan Filis [e-posta]
Arş. Gör. Dr. Perihan Koçak Kavruk
[e-posta]
Arş. Gör. Dr. Sera Şimşek [e-posta]
Arş. Gör. Dr. Semih Yılmaz [e-posta]
Arş. Gör. Dr. Burcu Demir [e-posta]
Arş. Gör. Dr. Kevser Durmuş [e-posta]
Arş. Gör. Dr. E. Bilge Karakaş [e-posta]


390 2070
390 2074
390 2071

390 2072
390 2073
390 2077
390 2069
390 2080
390 2081
390 2082

390 2081
390 2082

390 2082
390 2078
390 2078
390 2078

390 2078
390 2079

390 2079

390 2079

390 2081
390 2079
390 2082
390 2081

390 2082

İş Sağlığı ve Meslek Hastalıkları Bilim Dalı 

Prof. Dr. Meral Türk [özgeçmiş] [e-posta]
Uzm. Dr. Zehra Nur Töreyin [e-posta]
Uzm. Dr. Canan Demir [e-posta]
Uzm. Dr. Nejdiye Mazıcan [e-posta]
Uzm. Dr. Seher Kurtul [e-posta]
Uzm. Dr. Yasemin Yurt [e-posta]
Uzm. Dr. Zeynep Doğrul [e-posta]

390 2071
390
390
390
390
390
390

Eğitim Araştırma Bölgesi 

Dr. Seyfi Durmaz [özgeçmiş] [e-posta]

390 2076

Laboratuvar teknisyenleri 

İbrahim Efendi [e-posta]
Aydan Üçkardeşler [e-posta]

3902083

Sekreterler

Fatma Savaş [e-posta]
İbrahim Buruşuk [e-posta]

3902065 - 3902066

Personel

Songül Küçükçakıl
Hakan Şahin
Nilüfer Evirgen

3902084

Halk Sağlığı Anabilim Dalından Emekli Olanlar/Ayrılanlar

Prof. Dr. Mehmet Tokgöz

Prof. Dr. Fethi Doğan

Prof. Dr. Ali Osman Karababa

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık

Doç. Dr. Aslı Davas

Uzm. Dr. Gül Kitapçıoğlu

 

Anabilim Dalımız öğretim üyeleri Üniversitemiz bünyesindeki Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde, Tıp Fakültesi Eğitim Komisyonunda, Üniversitem Projesi içinde; Üniversitemiz dışında ise İzmir Yerel Gündem 21, AİDS Savaşım Derneği, Türkiye Aile Planlaması Derneği, Halk Sağlığı Uzmanlığı Derneği, Hidatidoloji Derneği yönetim kurullarında veya yürütme kurullarında, Sağlık Bakanlığı Bağışıklama Danışma Kurulu’nda yer almaktadırlar.

Anabilim Dalı öğretim üyelerinin bir bölümü Türk Tabipleri Birliği’nin “Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Kursu”, ”İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Sertifika Programı” ve Türk Tabipleri Birliği Genel Pratisyenlik Enstitüsü “Epidemiyoloji Modülü” eğiticiliğini yürütmektedirler. Yine Türk Tabipleri Birliği’nin Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Kolu Yürütme Kurulu’nda, Halk Sağlığı Kolu Yürütme Kurulu’nda, Genel Pratisyenlik Enstitüsü Bilim Kurulu’nda görev yapmaktadırlar.

Halkımızın sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik olarak uygulanan eğitim programları içinde Anabilim Dalı akademik personeli çok yoğun bir biçimde yer almaktadırlar.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı’nın kuruluşundan bu yana başkanları:

(1955-)

Adı

Yıllar

Prof. Dr. Muhittin EREL

1955-1966

Prof. Dr. Fikret GÖKAY

1966-1977
1982-1986

Prof. Dr. Mehmet TOKGÖZ

1977-1982
1986-1988

Prof. Dr. Fethi DOĞAN

1988-2000

Prof. Dr. Feride Bilgehan AKSU (TANIK)

2000-2009

Prof. Dr. Ali Osman KARABABA

2009-2016

Prof. Dr. Aliye MANDIRACIOĞLU

2017-Devam ediyor

 

Son güncelleme: 10/11/2013 17:44:51

[Ana sayfa] [Duyurular] [Seminer] [Kitap tanıtımı] [Kadro] [Tarihçe] [Mezuniyet öncesi] [Mezuniyet sonrası] [Laboratuvar] [İnternet bağlantıları]

Sayfayla ilgili öneri/ eleştirileriniz için e-posta gönderebilirsiniz.