Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı

2000-2001 YILI SEMİNER VE MAKALE PROGRAMI

Aşağıdaki programda gördüğünüz her Çarşamba günü makale sunumu saat 9.30-10.00 arası, bir çay molasının ardından da seminer sunumu 10.15 ‘te Halk Sağlığı Anabilim Dalı Eğitim Salonu’nda yapılmaktadır. 

TARİH

MAKALE

SEMİNER

13.12.2000

F. Saçaklıoğlu

A. Mandıracıoğlu “Meslek Hastalıkları Epidemiyolojisi”

20.12.2000

TEZ SUNUMU: G. Kitapçıoğlu

  3.  1.2001

R. Durusoy

K. Vatansever “Olağandışı Durum Epidemiyolojisi”

10.  1.2001

M. Türk

A. Çalışkan “Sürveyans”

17.  1.2001

M. Emek

M. Çiçeklioğlu “Ana Sağlığı”

24.  1.2001

H.İ.Durak

S. Karabilgin “Koruyucu Ruh Sağlığı”

31.  1.2001

H. Batı

Ö. Turgul “Psikoimmünoloji ve Halk Sağlığı”

  7.  2.2001

G. Kitapçıoğlu

M. Emek Makale

14.  2.2001

A. Çalışkan

H.İ. Durak “Toplum Oluşturmak”

21.  2.2001

S.Karabilgin

M. Türk “Ergonomi”

28.  2.2001

T. Çankaya

G. Kitapçıoğlu “Faktör Analizi”

21.  3.2001

A. Davas

F. Saçaklıoğlu  “”

28.  3.2001

A.O.Karababa

R. Durusoy “Saha Araştırmalarında Örneklem Teknikleri””

11.  4.2001

Ç. Üçpınar

H. Batı “Sağlık ve Eşitsizlikler”

18.  4.2001

A. Güler

S. Üçpınar “Dünden Bugüne Tüberküloz”

  2.  5.2001

S.Üçpınar

A.O. Karababa “Olağandışı Durumlarda Bulaşıcı Hastalıklar”

  9.  5.2001

Ö. Turgul

Ç. Üçpınar ”224 Sayılı Sağlık Yasasına Hükümetlerin Yaklaşımları”

16.  5.2001

M. Çiçeklioğlu

A. Davas

23.  5.2001

K. Vatansever

A. Güler ”Farklı Sağlık Sistemlerinde I. Basamakta Ebe-Hemşirelerin Rolü”

30.  5.2001

N. Erol

H. Sipahi ”Koruyucu Çocuk Ruh Sağlığı”

  6.  6.2001

H.Sipahi

T. Çankaya "Genetik Çalışmalar ve  Halk Sağlığı”

13.  6.2001

H. Şahin

M. Emek “Yön Eylem Araştırmaları”

20.  6.2001

A. Mandıracıoğlu

A. Çalışkan “Küresel Isınma”

26.  6.2001

 

F. Doğan "Enerji ve Çevre”

[Ana sayfa] [Duyurular] [Seminer] [Kadro] [İnternet bağlantıları]

Sayfayla ilgili öneri/ eleştirileriniz için: durusoyr@med.ege.edu.tr