Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı

2005-2006 YILI SEMİNER VE MAKALE PROGRAMI

Aşağıda bulacağınız 2005-2006 akademik yılı makale ve seminer programı kapsamında her Çarşamba günü makale sunumu saat 9.30-10.00 arası, bir çay molasının ardından da seminer sunumu 10.15' te Halk Sağlığı Anabilim Dalı Eğitim Salonu’nda yapılmaktadır. Yeni dönemin programını yakında bu adreste bulacaksınız.  

Bu sayfadan PDF biçiminde ulaşabileceğiniz seminerlerin isimlerinin yanında parantez içinde dosyanın boyutu belirtilmektedir.

TARİH MAKALE  SEMİNER 
Sunan Makale adı, ilk yazarı, dergi adı, yılı Sunan Konu
19.10.2005 Aslı Davas "Contribution of primary care to health systems and health", Starfield B. ve ark., The Milbank Quarterly 2005; 83(3): 457-502 Nermin Erol Toplumsal açıdan trafik kazaları (447 KB)
16.11.2005Nermin Erol "Cumhuriyet döneminden günümüze tarımsal yapı ve tarım politikaları" derlemeSürel Karabilgin EÜTF İç Hastalıkları Anabilim Dalında asistan eğitimi için iletişim becerileri program tasarımı ve uygulanması (308 KB)
23.11.2005Eşe Esen Özakbaş "Effects of a CD-ROM educational program on sexual knowledge and attitude", Young Hee Yom, Lee Kyu Eun, Computers, informatics, nursing 2005 Jul-Aug; 23(4): 214-219Raika Durusoy İzmir'de temel sağlık hizmetlerinin tarihi (825 KB)
30.11.2005 Nesrin Kocabıyık Kuaförlerin iş riskleri (541 KB)
07.12.2005 Sema Özgür "Can tuberculosis be controlled? ", Frieden T. R., International Journal of Epidemiology 2002 Oct;31(5): 894-899 Eşe Esen Özakbaş Üreme sağlığında akran eğitimi (864 KB)
14.12.2005 Banu Döner "Dünya çocuklarının durumu 2005-UNICEF" raporunun özeti Ali Osman Karababa Pakistan depremi sonrası izlenimler
21.12.2005 Ayşe Güler "Incidence of TB in Inmates with Latent TB Infection 5-Year Follow-up, Mary G. ve ark., American Journal of Preventive Medicine 2005 Nov.; 29 (4): 295-301  Hatice Şahin Farmakovijilans ve Türkiye'de Durum (367 KB)

28.12.2005

Raika Durusoy “Short-Term Effects of Air Pollution on Total and Cardiovascular Mortality The Confounding Effect of Influenza Epidemics”, Touloumi G. e ark., Epidemiology 2005 January;16(1):49-57 Meral Türk Soyer Risk değerlendirme (1,46 MB)
18.01.2006 Şafak Taner Gürsoy  "DRG and APR-DRG for the evaluation of hospital performance with data envelopment analysis (DEA)", Tabolli S.ve ark.; "An analysis of efficiency and productivity in swiss hospitals Final Report, Filippini M., Farsi M., 2004 June içinde" Sema Özgür

Tez önerisi sunumu 

25.01.2006 Gül Kitapçıoğlu "Kuş gribi", derleme Aslı Davas Sağlık reformlarının sağlık çalışanlarına etkisi (621 KB)
01.02.2006 Feride Saçaklıoğlu "An Analysis of the Generic Pharmaceutical Industries in Brazil and China in the Context of TRIPS and HIV/AIDS",  Sasha Kontic  Banu Döner Demografik dönüşüm ve bakım hizmetleri (878 KB)
08.02.2006 Sürel Karabilgin "Development of a questionnaire for quantitative assessment in the field of health and human rights", Wildner M. ve ark. Social Science Medicine 2002 Nov.; 55 (10): 1725-1744 -
15.02.2006 Zeliha Öcek "Economics, demography, and epidemiology: an interdisciplinary glossary", Granados JA T.., Journal of epidemiology and community health 2003 Dec.; 57(12):929-35 -  
01.03.2006Aliye Mandıracıoğlu "Effect of healthcare on mortality: Trends in avoidable mortality in Australia and comparisons with Western Europe ", Korda R. J.-Butler J.R.G., Public Health 2006 february, 120 (1) : 95-105 Nurcan Çakır Zoonozların halk sağlığı açısından önemi (370 KB)
08.03.2006 Ali Osman Karababa "Cadmium exposure from the cement dust emissions: A field study in a rural residence", Burhanettin Işıklı ve ark., Chemosphere, In Press, Available online 2005 November  Sema Özgür Ambalaj ve geri dönüşüm (1,09 MB)
15.03.2006 Hilal Sipahi "İlköğretim öğrencilerinin zorbalığa maruz kalma türünün ve sıklığının depresyon, kaygı ve benlik saygısıyla ilişkisi, Emine Gül Kapcı, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fak. Dergisi 2004 37 (1): 1-13 Meltem Çiçeklioğlu Sağlık hizmet gereksinimi belirlenmesi (377 KB)
29.03.2006 Meltem Çiçeklioğlu "Reform strategies in Georgia and their impact on health care provision in rural areas: evidence from a household survey", George Gotsadze ve ark, Social Science Medicine 2005 February; 60(4):809-21Şafak Taner Gürsoy Bir portre "Chadwick"
05.04.2006 Feride Saçaklıoğlu İlaçta patent ve getirdikleri (1,34 MB)
12.04.2006 Semra Çelikli "Traditional beliefs about pregnancy and child birth among women from Chiang Mai, Northern Thailand", P. Liamputtong ve ark., Midwifery 2005 June; 21(2):139-53Zeliha Öcek Kapı tutuculuk (1,33 MB)
19.04.2006   Gül Kitapcıoğlu Sağlık ve kültür (789 KB)
26.04.2006 Çağlayan Üçpınar "A follow-up study of mental health and health-related quality of life in Tortured refugees in multidisciplinary treatment", JM. Carlsson ve ark., The Journal of Nervous and Mental Diseas 2005 October, 193 (10): 651-657  Ayşe Güler Toplum sağlığı hibeleri (345 KB)
03.05.2006 Nurcan Çakır "Sigara bırakma polikliniğimizde başarı oranları ve başarıda etkili faktörler", Banu Salepçi ve ark., Toraks Dergisi 2005, 6 (2):151-158 Bülent Kıran Sağlıkta Dönüşüm Projesinin İlaç-Eczacılık ve Sağlık Sektörü Üzerine Etkileri  (661 KB)
10.05.2006    Aliye Mandıracıoğlu İşsizlik ve sağlık (2194 KB)
17.05.2006 Semra Çelikli Hastane olağan dışı durum planları (1649 KB)
24.05.2006     Hilal Sipahi Erişkin immunizasyonu (276 KB)
31.05.2006 Çağlayan Üçpınar Kara mayınları (4255 KB)
07.06.2006        

NOT: Makaleyi sunan 1 kg tuzlu, semineri sunan 1 kg tatlı kuru pasta veya meyve getirmeyi unutmasın!

Son güncelleme:

Geçen yılların makale-seminer programlarını da görebilirsiniz: 

[Ana sayfa] [Duyurular] [Seminer] [Kitap tanıtımı] [Kadro] [İnternet bağlantıları]

Sayfayla ilgili öneri/ eleştirileriniz için: mailto:halksag@med.ege.edu.tr