Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı

2010-2011 YILI SEMİNER VE MAKALE PROGRAMI

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Eğitim Salonu’nda her Salı saat 1330 – 1500 arasında seminer ve makale sunumları yapılmaktadır.  Aşağıda 2010-2011 akademik yılı makale ve seminer programı yer almaktadır. 

TARİH

SEMİNER

MAKALE

 

 

16.10.2012

Aslı Davas                       Sağlıkta kadın emeği

Aylin Sena Beliner           Aile Hekimliği Uygulamasında Güncel Problemler ve Çözüm Yolları

 

 

30.10.2012

Raika Durusoy           

Umut Otlu                          GES

 

 

6.11.2012

Aliye Mandıracıoğlu                Küreselleşen Sağlık Sorunları

Umut Otlu                       Hekim Bağımsızlığı      

 

 

13.11.2012

Umut Otlu                              Türkiye'de Yaşlı Sağlığı

Sezgin Sevim Kas iskelet sistemi rahatsızlıklarıyla iş günü kaybı

 

 

20.11.2012

Sezgin Sevim Anne sütü

Raika Durusoy

 

 

27.11.2012

 

Aliye Mandıracıoğlu                Düşük İş Yükünün Hastalık İznine Etkisi

 

 

11.12.2012

Şafak Taner    Klinik araştırmalarda etik tartışma yaratan olgular

 

 

Murat Aysın      MI ile hava kirliliği arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi

 

 

 

 

18.12.2012

Ali Osman Karababa    Nano teknoloji çıktıları bilinmeyen yeni bir alan

Elias Gerogiannis

 25.12.2012

 

Hür Hassoy Baz istasyonları olası sağlık etkilerine ilişkin bir güncelleme

Şafak Taner Jean Pierre Unger makaleleri /Işıl Aktaş 2012 DSÖ Küresel Tbc raporu

 

 

8.1.2013

Murat Aysın Hasta hakları uygulamalarıyla ilgili istatistiki bilgiler ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet

Emel Elem MEKSİKALI KATOLİKLERİN KÜRTAJLA DAMGALANMA HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ ve GÜVENLİ OLMAYAN KÜRTAJIN ETKİLERİ

 

 

15.1.2013

Aylin Sena Beliner Bakanlık Obesite Eğitim programı

Safiye Özvurmaz    Ergonomik girişimlerin ofis çalışanlarında psikososyal faktörlere ve kas iskelet sistemi semptomları üzerine etkisi

 

 

22.1.2013

Meltem Çiçeklioğlu        Kapitalizm ve kadın sağlığı

 

 

 

29.1.2013

Feride Aksu  Dünya’da ve Türkiye’de sağlığın piyasalaşması

Umut Otlu Sağlık İstatistikleri Yıllığı

 

 

5.2.2013

Nurcan      Çakır                 Temizlik işçilerinde iş sağlığı ve iş güvenliği

Işıl Ergin      Metabolik sendromun yeni IDF tanımı kardiyovasküler hastalıkları daha güçlü mü tahmin ediyor? İngiliz kadınlarda kalp ve sağlık çalışmasında bulgular                             

 

 

12.2.2013

Elif Sağırkaya NORVEÇTE HEMŞİRELERDE GECE MESAİSİ VE MEME KANSERİ RİSKİ:FARKLI MARUZİYET ÖLÇÜMLERİ DEĞERLENDİRMESİ

Murat AysınKadınların besin güvenliğine yönelik uygulamaları

 

 

19.2.2013

 

Işıl Aktaş   Manisa’da Gebelikte Sigara Kullanımı;  Yarı Kentsel Alan Örneği

 

 

26.2.2013

Safiye Özvurmaz

Caner Baysan  eyyafyallayekül yanardağ patlamasnın sağlık üzerine etkileri

 

 

5.3.2013

Zeliha Öcek Aile hekimliği sistemi: Niteliksel verilere dayalı bir değerlendirme

Aslı Davas

 

 

12.3.2013

 

Ali Osman Karababa

 

 

19.3.2013

Işıl Ergin Yaşlı sağlığı ve eşitsizlikler

Zeliha Öcek  Aile Hekimliği Sistemi; niteliksel verilere dayalı bir değerlendirme(İkinci bölümü aile hekimlerinin özlük  haklarına ve çalışma koşullarına yönelik algıları)

 

 

26.3.2013

 

Hür Hassoy Zealand adolescents’ cellphone and cordless phone user-habits: are
they at increased risk of brain tumours already? A cross-sectional study.
Mary Redmayne Environmental Health 2013, 12:5

 

 

2.4.2013

Aslı Davas Son Dönem Sağlık Politikalarının Kadın Bedeni Üzerindeki Yol Haritası‏

Meltem Çiçeklioğlu

 

 

9.4.2013

Mahide Demirelöz Dünyada bebek sandığı uygulamaları

Ayşe Nur Usturalı MutBehaviors and experiences of poultry owners in Dogubayazit whose poultry were culled during the         avian influenza epidemic

 

 

16.4.2013

Aysun Ekşioğlu                               Anne Sütü Bankaları

Akgül Kuru            Comparing midwife-led and doctor-led maternity care: a systematic review of reviews

 

 

30.4.2013

Caner Baysan Çocuk işçiliği

Seyfi Durmaz İsviçre'de Türkçe Konuşan Göçmenler için Bir Sigara Bırakma Programı Geliştirme Yeni Bulgular ve Umut vaat                         
                                            eden etkileri

 

 

7.5.2013

Işıl AktaşDünya'da ve Türkiye'de meme kanser, tarama programları ve yenilikler

Ayşe Nur Usturalı Mut Impact of health reforms on child health

services in Europe: the case of Bulgaria , European Journal of Public Health, 2009

 

 

14.5.2013

 

Aysun Ekşioğlu Emzirme Başarısını Etkileyen Sağlık Sistemi Faktörleri

 

 

 

21.5.2013

Elif Sağırkaya NORVEÇTE HEMŞİRELERDE GECE MESAİSİ VE MEME KANSERİ RİSKİ:FARKLI MARUZİYET ÖLÇÜMLERİ DEĞERLENDİRMESİ

Caner Baysan   KORELİ ADOLESANLAR’DA DAVRANIŞ PROBLEMLERİ VE İNTERNET BAĞIMLILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ

 

4.6.2013

 

elif sağırkaya Ruh sağlığı politikaları,

Mahide Demirelöz İran’da kontraseptif yöntem kullanımı ve karşılanmamış aile planlaması gereksinimi,

 

Son güncelleme:  

Diğer yılların makale-seminer programları: 

[Ana sayfa] [Duyurular] [Seminer] [Kitap tanıtımı] [Kadro] [İnternet bağlantıları]

Sayfayla ilgili öneri/ eleştirileriniz için: e- posta gönderebilirsiniz.