Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı

2010-2011 YILI SEMİNER VE MAKALE PROGRAMI

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Eğitim Salonu’nda her Salı saat 1330 – 1500 arasında seminer ve makale sunumları yapılmaktadır.  Aşağıda 2010-2011 akademik yılı makale ve seminer programı yer almaktadır. 

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI A.B.D. 2014-2015 SEMİNER-MAKALE LİSTESİ
TARİH
SEMİNER
MAKALE
30.9.2014
BANU DÖNER ÇANKAYA-''İzelman A.Ş. OSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmaları''
 
FUNDA KAYA-''Development of key indicators to quantify the health impacts of climate change on Canadians''
 
14.10.2014
AKGÜL KURU-''Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet''
AYŞE NUR USTURALI MUT-''EFPC 5th Biannual Conference, Barcelona. Evaluation of a scale for the coordination function of family physicians regarding antenatal care'', METİN GÜMÜŞ-GES SUNUMU
11.11.2014
NİLGÜN TOKER-''Ayrımcılık''
18.11.2014
OLAĞAN DIŞI DURUMLAR-FERİDE AKSU TANIK-''Temel Kavramlar (Karmaşık insani ODD’larda insani yardım, uluslararası kurallar, yasalar ve örgütler)''                                                                                                                                                     KEVSER VATANSEVER-''ODD’da Etik Sorunlar''
25.11.2014
OLAĞAN DIŞI DURUMLAR-MERAL TÜRK-''Risk Grupları''                                                                                                  MELTEM ÇİÇEKLİOĞLU-''Sağlık Durum Değerlendirmesi''                                                                                  
2.12.2014
OLAĞAN DIŞI DURUMLAR-ALİ OSMAN KARABABA-''Geçici Yerleşim Alanlarında Çevre Sağlığı''
9.12.2014
16.12.2014
OLAĞAN DIŞI DURUMLAR-KEVSER VATANSEVER-''Gıda, Beslenme ve Yardımların Organizasyonu''                          ŞAFAK TANER-''Bulaşıcı Hastalıklar''                                 
23.12.2014
CANER BAYSAN-TSM-HSM SUNUMU
AYŞE NUR USTURALI MUT-TSM-HSM SUNUMU
30.12.2014
MAHİDE DEMİRELÖZ TEZ ÖNERİSİ,                              FUNDA KAYA-''Çocuk İstismarı ve İhmali'' 
HİLAL ADIGÜZEL-''Kisumi, Kenya'da HIV-pozitif gençlerde takip kayıplarının nedenlerini araştıran bir kalitatif çalışma''


6.1.2015
UMUT OTLU-''Sağlık Kuruluşlarında ve Sağlık Çalışanlarında İş Sağlığı Güvenliği Hizmetleri''
METİN GÜMÜŞ-''Epidemiological Risk Analysis of Home Injuries in Italy (1999–2006)''
13.1.2015
AYFER BAKIR YOLCU-''Ebola Virüs Hastalığı'',             FATMA KAMER VARICI BALCI-''Cryptosporidium parvum''
BÜKRE ÇIKMAN-''Socioeconomic inequality in disability among adults: a multicountry study using the world health survey_Yetişkinlerde Engellilikteki Sosyoekonomik Eşitsizlik: Dünya Sağlık Araştırmasını Kullanan Çok Uluslu Bir Çalışma''
20.1.2015
GÜLHAN UNCU-''Türkiye'de Anne Sağlığı Durumu'', SEVİNÇ SEÇKİN-''Beslenme Durumu ve Çocuk Sağlığı''
AYŞE NUR USTURALI MUT-''Understanding integrated care: a comprehensive conceptual framework based on the integrative functions of primary care''
27.1.2015
ZEYNEP SEDEF VAROL-''Zorla Yerinden Edilen Suriyeliler ve Sağlık'' 
MUHAMMED SOYLAR-''Hepatit C Virüs Tanısı''
İLKER ADIGÜZEL-''Erken Gebelikte Aşırı Kilolu ve Obez Anne ile Bebek Ölüm Riski: İsveç'te Toplum Tabanlı Bir Kohort Araştırması''
3.2.2015
CANER BAYSAN-''Dünya'da ve Türkiye'de Erişkin Kanserleri ve Kanser Kayıtçılığı''
MÜMİNE YÜKSEL-''Effects of nurse staffing, work environments, and education on patient mortality:An observational study''
10.2.2015
HİLAL ADIGÜZEL-''Nükleer Enerji Santralleri''
UMUT OTLU-''Çalışanların sağlık muayenelerinin işyerindeki sağlık ve güvenliğe katkısı nedir? Rutin sağlık muayenesinin mesleki önleyici faydası''


17.2.2015
METİN GÜMÜŞ-''Altın ve Altın Madenciliği''
GÜLHAN UNCU-''Türkiye Değerler Atlası 2012''
24.2.2015
BÜKRE ÇIKMAN-''Elektromanyetik Kirlilik''
SEVİNÇ SEÇKİN-''Influence of neighbourhood purchasing power on breastfeeding at four months of age: a Swedish population-based cohort study''
3.3.2015
AYŞE NUR USTURALI MUT-''Sağlık Hizmetlerinde Eşgüdüm-Kavramsal Bir Bakış''
ZEYNEP SEDEF VAROL-''TNSA 2013''
10.3.2015
İLKER ADIGÜZEL-''Kanserde Aşırı Tanı Koyma (Overdiagnoz)''
CANER BAYSAN-''Sağlık Çalışanları Influenza Immunizasyonu Aşılama veya Maske Profilaksisi: Maliyet Etkin Bir Uygulama ve Sonrasında Hastalığa Bağlı Personel Devamsızlıklarını Azaltmak İçin Sratejiler''
17.3.2015
MÜMİNE YÜKSEL-''Çalışma Hayatında Kadın ve Kadın Sağlığı''
GEDİZ TATAR-''Türkiye'deki elektrik üretim, iletim ve dağıtım tesislerinde meydana gelen iş kazalarının analizi''
24.3.2015
AKGÜL KURU OKTAY TEZ ÖNERİSİ-''Bir Eğitim Araştırma Hastanesi Doğum Salonunda Çalışan Sağlık Çalışanlarının Ortamlarından Kaynaklanan Tehlike ve Risklerinin Tanımlanması''
7.4.2015
SALİH SEVİM TEZ ÖNERİSİ-''Manisa ili Şehzadeler ve Yunusemre Toplum Sağlığı Merkezleri'nde Çalışanlara Verilecek İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Değerlendirilmesi''
14.4.2015
UMUT OTLU TEZ ÖNERİSİ-''İzmir'deki Hastanelerde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Hizmetlerinin Değerlendirilmesi'', GUİSSA ABDOULAHİ-''Çalışan ve Çalışmayan Gençlerde Sigara Kullanımı''
21.4.2015
TAYFUN ÖZKAYA-''Toplum Destekli Tarım'', ABDİAZİZ OMER ADEN-''Cibuti'de Sağlık Sistemi ve Öncelikli Sağlık Sorunları''
28.4.2015
RAİKA DURUSOY-''İzmir ve çevresinde radyoaktif kirlilik''
FATUMAH NABUKENYA-''Kuzey Uganda’da toplum ve sağlık kurumunu güçlendiren müdahaleleri takiben doğum öncesi bakım ve  sağlık kurumunda doğuma dair eğilimler''
5.5.2015
GUİSSA ABDOULAHİ-''''Nijer'de Uranyum Madenciliği, Sağlık Sistemi ve Sık Görülen Hastalıklar'',
HASAN SEVİNİŞ-''Çalışma Yaşamında İşçi Sağlığı ve Güvenliği Denetimi''
ABDİAZİZ OMER ADEN-''Nijerya'da doğum öncesi bakım kullanımı önündeki engeller: Kullanmayanlardan kanıtlar ve anne sağlığı programlarına getirdikleri'' 
12.5.2015
FATUMAH NABUKENYA-Uganda'da Öncelikli Sağlık Sorunları ve Sağlık Sistemi
RAİKA DURUSOY-Avrupalı Erkek ve Kadınlarda Tüm Adipozite Düzeylerinde Fiziksel Aktivite ve Tüm Nedenlere Bağlı Mortalite: EPIC Araştırması 
26.5.2015
GEDİZ TATAR, EMEL ELEM-TEZ ÖNERİSİ: Kütahya’nın Bir Mahallesinde Yaşayan 15-49 Yaş Kadınların Karşılanmayan Aile Planlaması Gereksinimi ve İlişkili Faktörlerin Belirlenmesi
2.6.2015
HİLAL ADIGÜZEL, İLKER ADIGÜZEL, MÜMİNE YÜKSEL, FUNDA KAYA -TSM-HSM SUNUMU
9.6.2015
ŞADİYE ÇAKAR- TEZ ÖNERİSİ: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Dahiliye ve Genel Cerrahi Klinikleri'nde Çalışan Hemşirelerin Beslenme Davranışlarının Belirlenmesi , Mehmet Güngör- Tez önerisi: Ülkelerin İş Sağlığı İstatistiklerini Etkileyen Etmenler

 

Son güncelleme:  

Diğer yılların makale-seminer programları: 

[Ana sayfa] [Duyurular] [Seminer] [Kitap tanıtımı] [Kadro] [İnternet bağlantıları]

Sayfayla ilgili öneri/ eleştirileriniz için: e- posta gönderebilirsiniz.