Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı

Doktora Tezi Özeti

Pratisyen Hekimin Bilmesi ve Yapabilmesi Gereken Laboratuvar Becerilerinin Belirlenmesi

Ayhan Çalışkan

Danışman: Aliye Mandıracıoğlu

Hekimin, mezuniyet öncesi eğitimde kazanması gereken klinik becerilerin belirlenmesi son derece önemlidir. Hekimin bilmesi ve yapabilmesi gereken laboratuvar becerilerin ve bunlar üzerindeki uzlaşma düzeylerinin belirlenmesini amaçlayan kesitsel tanımlayıcı tipteki bu araştırma, Bornova bölgesindeki sağlık kurumlarında çalışan 373 hekim ile yürütülmüştür. Veriler Delphi tekniği ve üç tur halinde tekrarlayan anketler ile toplanmıştır. Birinci turda hekimlerden pratisyen hekimin tıp fakültesinden mezun olduğunda bilmesi ve yapabilmesi gereken tüm laboratuvar becerileri yazması istenmiştir. Bu soruya verilen toplam 287 başlık uzman hekimler ile birlikte sınıflandırılarak elde edilen 235 laboratuvar beceri başlığına ikinci ve üçüncü tur anketleri olarak kullanılmıştır. İkinci turda hekimlerden, bu başlıkları, bilgi ve beceri düzeylerini belirlemeye yönelik olarak hazırlanan araştırma ölçeğine göre puanlamaları istenmiştir. Başlıklar için elde edilen puan ortalamaları ve en sık verilen değerler hekimlere üçüncü tur anketi olarak gönderilmiş ve kendi puanları ile grup ortalamaları ışığında kararlarını değerlendirmeleri istenmiştir. Yanıt katılım oranı %34.9 olarak gerçekleşmiştir. Laboratuvar beceri başlıkları üzerinde ikinci ve üçüncü tur anketlerinin puan ortalamaları arasında fark bulunmamıştır. Hekimlerden 62 (%26.4) laboratuvar beceri başlığını yapabilmesi, 162 (%69.0) başlık için, sonuçlarını yorumlayabilecek düzeyde bilgi sahibi olması beklenmektedir. Başlıklarının %59.1’i (N=139) üzerinde çok güçlü ve güçlü uzlaşma sağlanmıştır. 

Mezuniyet öncesi tıp eğitimi, müfredat,eğitim programı, eğitim programı geliştirme, pratisyen hekim, klinik beceriler, mesleksel beceriler, laboratuvar beceriler, Delphi tekniği, uzlaşma. 

Undergraduate medical education, curriculum, curriculum development, general physician, clinical skills, laboratory skills, delphi technique, consensus

Son güncelleme:

[Ana sayfa] [Duyurular] [Seminer] [Kitap tanıtımı] [Kadro] [Tarihçe] [Tezler] [Mezuniyet öncesi] [Mezuniyet sonrası] [Laboratuvar] [İnternet bağlantıları]

Sayfayla ilgili öneri/ eleştirileriniz için: durusoyr@med.ege.edu.tr