Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı

Uzmanlık Tezi Özeti

Bornova Eğitim ve Araştırma Bölgesinde 65 Yaş ve Üzeri Populasyonun Medikososyal Sorunlarının Değerlendirilmesi

Aliye Mandıracıoğlu

Danışman: Fethi Doğan

Bornova Eğitim ve Araştırma Bölgesinde 65 ve üzeri yaşlı populasyonun Mediko-Sosyal sorunları: Çalışma, 8 sağlık ocağının yer aldığı Bornova Eğitim ve Araştırma bölgesinde yürütülmüştür. Ev halkı tespit fişlerinden tespit edilen 3000 65 yaş ve üzeri bireyden oluşan evrenden tabakalı örnekleme yöntemi ile 340 kişi seçilmiştir. Deneklere anket uygulanmış ve fizik bakı yapılmıştır.Araştırmanın amacı bölge yaşlılarının yaşam koşullarını, medikal ve sosyal sorunlarını ortaya koymak ve bu sorunlara çözüm yolları önermektedir. Araştırmadan elde edilen bilgiler şu şekilde özetlenebilir:1. Araştırma grubunun %40.6'sı erkek, %59.6'ü kadındır. Erkeklerin %84.1, kadınların %45.5'i evlidir.2. Yaşlıların %35.9'u okur-yazar değildir. Kadınların %50.5'i erkeklerin %14.5'i okur yazar değildir.3. Yaşlıların %22.9'unun geliri yoktur. Yaklaşık 1/4'i gelirini yetersiz bulmaktadır. %49.1'i ise emeklilik, dul veya ihtiyarlık aylıkları almaktadırlar. %26.8'inin sağlık güvencesi yoktur. Geri kalan yaşlıların emekli sandığı, SSK, Bağkur'dan sağlık güvenceleri mevcuttur.4. Yaşlıların %12.4'ü yalnız yaşamaktadır. Buna karşılık yaşlıların sosyal ilişkileri oldukça iyidir. Çocukları, akrabaları ve arkadaşları ile sık görüşmektedirler. Sosyal durumları geliştirilen indexle değerlendirildiğinde %68.8'inin iyi olduğu gözlenmiştir.5. Yaşlıların sosyal ve kültürel faaliyetlere katılımlarının zayıf olduğu anlaşılmaktadır. Buna karşılık TV izleme oranı oldukça yüksektir. Gazete okuma oranı ise düşüktür.6. Günlük yaşam aktivitelerini genel olarak yardımsız yerine getirebilmektedir. Fakat alışveriş ve ulaşım da daha fazla yetersizlikleri göze çarpmaktadır.7. Yaşlıların kendi değerlendirmelerine göre % 48.5'inin sağlığı iyidir. Kadın erkek farkı anlamlıdır. Yaşlılar hastalanmadan sağlıklarını korumanın bilincinde değildir. Diş sağlığına yeterince önem vermemektedirler.8. Yaşlıların %14.4'ü sigara içmekte, %70.9'u içmemekte ve % 14.7'si bırakmıştır. Kadın ve erkek arasında anlamalı fark bulunmuştur.9.Yaşlıların %15.6'sı sağlık ocağına, %65.9'u hastaneye %18.5'i ise özel hekime başvurmayı tercih ettiklerini ifade etmişlerdir.10.Yaşlıların %88.2'sinin en az bir kronik hastalığı olduğu halde yaşlıların %41.5'i son bir yıl içinde hiçbir hekime başvurmamışlardır.11. Yaşlıların %48.2'sinin en az bir yetersizlikleri vardır. Buna karşılık yardımcı araş kullanmayan yaşlı oranı ise %38.3'dür.12. Yaşlılarda görülen ilk beş hastalık erkek ve kadında aynı olmasına karşın sıralamada fark vardır. Erkeklerde sırasıyla; KOAH, Hipertansiyon, kalp hastalıkları, dejeneratif Artrit, Sindirim sistemi hastalıkları ön tanıları konmuştur. Kadınlarda ise sırasıyla, dejeneratif artrit, hipertansiyon, kalp hastalıkları, sindirim sistemi hastalıkları ve KOAH tespit edilmiştir.

Son güncelleme:

[Ana sayfa] [Duyurular] [Seminer] [Kitap tanıtımı] [Kadro] [Tarihçe] [Tezler] [Mezuniyet öncesi] [Mezuniyet sonrası] [Laboratuvar] [İnternet bağlantıları]

Sayfayla ilgili öneri/ eleştirileriniz için: durusoyr@med.ege.edu.tr