Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı

Uzmanlık Tezi Özeti

Ergene Sağlık Ocağı Ergene Mahallesinde Yaşayanların İyileştirici Sağlık Hizmetlerinden Yararlandıkları Sağlık Kuruluşlarının ve Bu Kuruluşları Seçmelerini Etkileyen Etmenlerin Saptanması

Ali Osman Karababa

Danışman: -

Kişilerin doğuştan kazandıkları bir hak olan sağlıklı yaşam için gereken koşulların sağlanabilmesi, çağdaş anlayışa uygun örgütlenme modeliyle gerçekleştirilebilir.Bu örgütlenme modeli ise ülkemizin büyük bir kısmını kapsamına almış bulunan Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Yasasının uygulanmasıyla yaşama geçirilmiş bulunmaktadır.Günümüzde yapılması gereken, bu yasanın getirdiği çağdaş anlayışa uygun ilkeleri titizlikle uygulamak ve bu örgütlenme modelini tüm yurda yaygınlaştırmaktır.Bu örgütlenme modeli uyarınca oluşturulan Bornova Eğitim ve Araştırma Bölgesindeki Ergene Sağlık Ocağında, sağlık ocağından verilen temel sağlık hizmetlerinin bir parçası olan evde ve ayakta sağaltım hizmetlerinin halka ne ölçüde ulaştırılabildiğini ölçmek, halkın bu tür hizmetten yararlanabilmek için hangi kuruluşlara başvurduğunu saptamak ve bu kuruluşları seçim nedenlerini belirleyebilmek amacıyla bu araştırma planlanmıştır.Araştırma tamamlayıcı tipte olup, bölge halkına ait ev halkı tespit fişlerinden %10 oranında basit tesadüfi örneklem yöntemiyle seçilen hanelerde anket tekniğiyle yürütüldü.Araştırmada hane halkı ve aile reisleri hakkında tanımlayıcı bilgiler, bunların iyileştirici sağlık hizmetlerinden yararlanmak için seçtiği sağlık kuruluşları ve bu kuruluşları seçim nedenleriyle ilgili veriler toplanmıştır.

Son güncelleme:

[Ana sayfa] [Duyurular] [Seminer] [Kitap tanıtımı] [Kadro] [Tarihçe] [Tezler] [Mezuniyet öncesi] [Mezuniyet sonrası] [Laboratuvar] [İnternet bağlantıları]

Sayfayla ilgili öneri/ eleştirileriniz için: durusoyr@med.ege.edu.tr