Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı

Doktora Tezi Özeti

Türkiye İnsan Hakları Vakfı İzmir Temsilciliğine Başvuran ''İnsan Eliyle Oluşturulan Travma'' Mağdurlarında Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi

Çağlayan Üçpınar

Danışman: Ali Osman Karababa

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) İzmir Temsilciliğine başvuranlardan 57 kişinin ilk başvurularındaki ve TİHV tedavi ve rehabilitasyon programı uygulandıktan sonra 4. aydaki sağlıkla ilgili yaşam kalitelerini ve depresyon düzeylerini saptamayı amaçladık. Başvuranlara TİHV'nın olağan işleyiş prosedürü uygulandı. İlk görüşmede başvuru hekimi ile TİHV ilk görüşme formu dolduruldu. Ardından rahatsızlıklar ile ilgili tedavi ve rehabilitasyon programı uygulandı. İlk görüşmede ve 4. ayda çağırıldıkları ikinci görüşmede WHOQOL 100 Tr formu ile Beck Depresyon envanterini (BDE) doldurmaları istendi. İlk görüşmeye 57, ikinci görüşmeye 43 kişi katıldı. İlk görüşmede katılımcıların �hafif depresyon�da oldukları, ikinci görüşmede bu durumun düzeldiği saptanmıştır. Sağlıkla ilgili yaşam kalitesindeki değişimin de olumlu yönde olduğu saptanmıştır. Her iki durumdaki değişim istatistiksel olarak anlamlıdır. Depresyon ile yaşanan işkenceler arasında istatistiksel anlamlı ilişki tespit edilmemiş, ama depresyonun hemoroid, migren ve impingement sendromu ile ilişkili olduğu saptanmıştır. Çalışmanın sonucunda TİHV�nın başvuranlara uyguladığı tedavi ve rehabilitasyon sürecinin kişilerin yaşam kalitelerini arttırıp, depresyon düzeylerinde azalma sağladığı görüşüne varıldı.

 

Son güncelleme:

[Ana sayfa] [Duyurular] [Seminer] [Kitap tanıtımı] [Kadro] [Tarihçe] [Tezler] [Mezuniyet öncesi] [Mezuniyet sonrası] [Laboratuvar] [İnternet bağlantıları]

Sayfayla ilgili öneri/ eleştirileriniz için: durusoyr@med.ege.edu.tr