Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı

Uzmanlık Tezi Özeti

İzmir'in Bornova İlçe Merkezinde Gürültü Düzeyleri Belirlenerek Gürültü Haritasının Oluşturulması

Emel Lüleci

Danışman: Fethi Doğan

Bornova ilçe merkezinin gürültü haritasının çıkarılmasına yönelik bu araştırma Ocak-Aralık 1998 tarihleri arasında, 62 noktada okulların açık ve kapalı olduğu aylarda hem gece hem gündüz ölçümler yapılarak gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda konut alanlarının trafik akımına uzaklıkları (20m., 60m., 100m.) da göz önünde bulundurularak değerlendirmeler yapılmıştır. Tüm ölçümler tek kişi tarafından Cel-254 Digital Impuls Sound Level Meter Analog ses seviyesi ölçer cihazı kullanılarak uygulanmıştır. İstatistiksel değerlendirmelerde Bilgisayar veri tabanlı SPSS versiyon 6.0 programı kullanılmıştır. Elde edilen verilere göre, Bornova merkezinin okulların kapalı olduğu dönem gündüz ve gece, okulların açık olduğu dönem gündüz ve gece gürültü haritaları bilgisayar ortamında Paint Pro 5 programı ile renklendirilmiştir. Bornova ilçe merkezinin ortalama gürültü düzeyi 63.04 dB(A) olarak bulunmuştur. Okulların kapalı olduğu dönem gece 60.40 dB(A), okulların açık olduğu dönem gündüz 69.05 dB(A) en gürültülü zamanlardır. Ankara ve İstanbul caddeleri 78.36 dB(A) ve 74.50 dB(A) ile en gürültülü caddelerdir. Erzene mahallesi 67.86 dB(A) ile en gürültülü mahalle olarak saptanmıştır. Hemen hemen tüm sonuçlarımızın Gürültülü Kontrol Yönetmeliğince önerilen gürültü düzeylerini aştığı görülmüştür. Elde ettiğimiz sonuçlar, bu konudaki diğer araştırma sonuçları ile irdelenerek öneriler ortaya konulmaya çalışılmış, ortaya çıkan haritaların da epidemiyolojik çalışmalara kaynak oluşturabileceği kanısına varılmıştır.

 

Son güncelleme:

[Ana sayfa] [Duyurular] [Seminer] [Kitap tanıtımı] [Kadro] [Tarihçe] [Tezler] [Mezuniyet öncesi] [Mezuniyet sonrası] [Laboratuvar] [İnternet bağlantıları]

Sayfayla ilgili öneri/ eleştirileriniz için: durusoyr@med.ege.edu.tr