Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı

Doktora Tezi Özeti

Kuşadası'nda Sunulan Turizmde Sağlık Hizmetleri ve Sorunları

İbrahim Kocaoğlu

Danışman: Fethi Doğan

Bu çalışmanın amacı, Kuşadası’na gelen yabancı turistlerin karşılaştıkları sağlık sorunlarının saptanması, bu sorunların çözümündeki hizmetin nasıl ve hangi kurumlar tarafından sağlandığının ve hizmetin sunulduğu yabancı turistlerde tatmin ve memnuniyet durumunun belirlenmesidir. Çalışma Kuşadası merkezindeki ve çevresindeki otellerde Haziran ile Ekim aylarında konaklarken sağlık sorunu yaşayan ve doktora başvuran yabancı turistler tarafından anket formlarının doldurulmasıyla yapılmıştır. Çalışma sonucunda, gastroenteritlerin % 27.6 ile ilk sırada yer alan sağlık sorunu olduğu, bunu % 21.0 ile alerjik hastalıkların, % 19.3 ile ÜSYE’nin, % 10.0 ile kaza ve yaralanmaların, % 9.3 ile otitlerin takip ettiği belirlenmiştir. Kuşadası’nda yabancı turistlerde görülen sağlık sorunları ülkemizde diğer bölgelerde ve dünyada diğer ülkelerde görülen sağlık sorunları ile benzer olarak belirlenmiştir. Turistlerin çok yüksek oranda sağlık hizmetini özel doktorlardan aldığı, alınan hizmetten de büyük bir çoğunluğunun memnun olduğu görülmüştür. Turist sağlığı turistik bölgede yaşayan insanların sağlığından ayrılmaz veya izole edilemez. Turizm sağlığı halk sağlığının bir parçası olarak düşünülmelidir. Turizm sağlığı hizmetlerinin güçlendirilmesi gereklidir.

Son güncelleme:

[Ana sayfa] [Duyurular] [Seminer] [Kitap tanıtımı] [Kadro] [Tarihçe] [Tezler] [Mezuniyet öncesi] [Mezuniyet sonrası] [Laboratuvar] [İnternet bağlantıları]

Sayfayla ilgili öneri/ eleştirileriniz için: durusoyr@med.ege.edu.tr