Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı

Uzmanlık Tezi Özeti

İzmir'de Yoğun Trafik Kavşaklarındaki Polis Memurlarında Kurşuna Maruziyet

Nesrin Kocabıyık

Danışman: Fethi Doğan

Bu çalışmada İzmir kent merkezinde trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda çalışan trafik polislerinde kan kurşun seviyesi araştırılmıştır.İzmir kent merkezinde çalışan 263 Trafik polisi içinden motor taşıtlarından çıkan egsoz gazına en fazla maruz kalan 59 trafik polisinde kan kurşun seviyeleri (A A S)ile ölçüldü. Kontrol gurubu olarak trafiğe en az maruz kalan 30 kadın ve 30 erkek alındı.(A A S) ile kan kurşun seviyeleri ölçüldü.Bulgulara göre:Trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda çalışan trafik polislerinde kan kurşun seviyesi 20.339 ± 1.48 kontrol grubunda kan kurşun ortalaması 12.166 ±1.04 olarak tespit edildi ve trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda çalışan trafik polislerinde kan kurşun seviyesi motorlu taşıt egsoz gazına en az maruz kalan kişilere göre yüksek bulundu.

 

Son güncelleme:

[Ana sayfa] [Duyurular] [Seminer] [Kitap tanıtımı] [Kadro] [Tarihçe] [Tezler] [Mezuniyet öncesi] [Mezuniyet sonrası] [Laboratuvar] [İnternet bağlantıları]

Sayfayla ilgili öneri/ eleştirileriniz için: durusoyr@med.ege.edu.tr