Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı

Doktora Tezi Özeti

Ege Bölgesi'nde Yetiştirilen Elma Örneklerinde Pestisid Kalıntılarının Nicel Tayini

Osman Bölükbaş

Danışman: Ali Osman Karababa

Dünyadaki hızlı nüfus artışı tarımsa üretimin de bana paralel artışını getirmektedir. Bunu sağlamak amacıyla pestisidler yaygın olarak tüm dünyada ve ülkemizde de kullanılmaktadır. Pestisidlerin kullanımı tarımsal üretimi artırırken ürünlerde bulunan pestisid kalıntıları insan sağlığını ve ekolojik dengeyi olumsuz etkilemektedir.

Gıdalardaki pestisid kalıntılarını araştırmak amacıyla yapılan bu araştırmada Ege Bölgesi’ndeki 40 ayrı üretim merkezinde toplanan örneklerde en çok kullanılan organik fosforlu pestisidlerden trikorfon, malathion, m.parathion ethion, diazinon ve chlorpyrifos-ethyl kalıntıları araştırılmıştır.Çalışmada Nordion Analitical News’ın önerdiği Çoklu Kalıntı Analiz Yöntemi kullanılmıştır. Elmalardaki pestisid kalıntılarının nicel analizi Hewlett-packard 5890-II tipi gaz kromatografi cihazında yapılmıştır. Analiz sonucunda 40 örnekten on üçünde trichlorphon kalıntısı saptanmış, ancak bulunan değerlerin Codex Alimentarius commission tarafından (2 ppm) ve ülkemizde kabul edilmiş olan (0.5 ppm) sınır değerinin altında olduğu görülmüştür. Yine 10 Örnekte malathion kalıntısına rastlanmış, bunlarda kabul edilebilir miktar olan 2 ppm in ve 0.5 ppm in altında bulunmuştur. 4 örnekte m. Parathion kalıntısı saptanmış ancak bunlarda kabul edilebilir değer olan 0.1 ppm in altında bulunmuştur. 5 örnekte ethion kalıntısı saptanmış olup bunlar da kabul edilebilir değer olan 2 ve 1 ppm in altında bulunmuştur.

16 örnekte diazinon kalıntısı saptanmış bunlardan 4 tanesi kabul edilebilir değerler olan 0.5 ve 0.2 ppm in üzerinde bulunmuştur. Balıkesir Kepsut’tan alınan 2. örnekte bulunan 8.11714 değeri kabul edilebilir değerlerin çok üstünde çıkmıştır. 21 örnekte de chlorpyrfos ethyl kalıntısına rastlanmış ancak bunların hepsi kabul edilebilir değer olan 1 ppm in altında bulunmuştur.

 

 

Son güncelleme:

[Ana sayfa] [Duyurular] [Seminer] [Kitap tanıtımı] [Kadro] [Tarihçe] [Tezler] [Mezuniyet öncesi] [Mezuniyet sonrası] [Laboratuvar] [İnternet bağlantıları]

Sayfayla ilgili öneri/ eleştirileriniz için: durusoyr@med.ege.edu.tr