Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı

Uzmanlık Tezi Özeti

Sosyalizasyonda Ana Çocuk Sağlığı Hizmetleri "Torbalı Örneği"

Şakir Ay

Danışman: 

Bu araştırma sağlık hizmetlerinin 1968 yılında sosyalleştirildiği Torbalı bölgesinde, ana çocuk sağlığı hizmetlerinin ilk basamakta iki ayrı sağlık örgütü, Torbalı A.Ç.S. Bakanlığı ile Torbalı M.S. Ocağı tarafından yürütülmesinin, ana çocuk sağlığı hizmetlerinin planlanıp geliştirilmesine ve düzeyine hangi yönde ve ne oranda etkidiğini saptamak amacı ile yapılmıştır.Torbalı A.Ç.S. Başkanlığı ve Torbalı M.S. Ocağının, ana çocuk sağlığı hizmetlerinin değerlendirilmesinde 5 yıllık hizmet süresinin yeterli olduğu kanısına varılarak 1976, 1977, 1978, 1979 ve 1980 yıllarını kapsayan bir kesitte verileri incelenmiştir.Verilerin toplanmasında Torbalı M.S. Ocağının aylık çalışma bildirim formları ile Torbalı A.Ç.S. Başkanlığı ve Torbalı-Selçuk Eğitim Araştırma Sağlık Grup Başkanlığının bölgenin sağlık ocaklarından aldığı aylık çalışma bildirim formları esas alınmış, veriler yıllara göre değerlendirilmiştir.

Son güncelleme:

[Ana sayfa] [Duyurular] [Seminer] [Kitap tanıtımı] [Kadro] [Tarihçe] [Tezler] [Mezuniyet öncesi] [Mezuniyet sonrası] [Laboratuvar] [İnternet bağlantıları]

Sayfayla ilgili öneri/ eleştirileriniz için: durusoyr@med.ege.edu.tr